bozp I ekologie I odpady

nabízené služby

Nabízené expertní služby jsou určeny nejen velkým stavebním investorům, ale rovněž malým podnikatelům a obcím. Náplní jsou kvalifikované kontrolní, konzultační, znalecké a outsourcingové služby, zaměřené na oblast bezpečnosti práce, požární prevence, nakládání s nebezpečnými odpady a ekologie. Navrhovaná řešení vždy vychází z důkladné analýzy stávajícího stavu, posouzení souladu aktuálního stavu s platnou legislativou, zhodnocení reálných rizik a možných následků nežádoucích událostí. Cílem je kvalifikované řešení zjištěných problémů, zjednodušení systému prevence rizika a zavedení takových opatření, která zabrání opakování nežádoucích událostí.

projektový management

inženýring, řízení a koordinace sanačních projektů
studie proveditelnosti
analýzy rizika ekologických zátěží

bezpečnost práce

dokumentace BOZP a požární ochrany
Koordinátor BOZP na staveništi
komplexní audity BOZP
školení zaměstnanců
konzultační a poradenská činnost

hodnocení odpadů

posuzování demoličních odpadů
hodnocení přítomnosti azbestu ve stavebních konstrukcích
vzorkování a hodnocení odpadů

ekologie a hydrogeologie

hydrogeologické posudky
průzkum, posuzování a sanace ekologických zátěží
monitoring životního prostředí

autorizace

Profesionalita a vysoká odborná úroveň nabízených služeb souvisí s dlouholetou praxí v oblasti ekologie, hydrogeologie, odpadového hospodářství, bezpečnosti práce a prevence rizik. Celý rozsah odborných služeb pokrývají platné autorizace, odborná osvědčení a oprávnění:

požární ochrana

odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany
Požární ochrana:
Osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

bezpečnost práce

odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizika
Koordinátor BOZP na staveništi
Bezpečnost práce:
Odborná způsobilost pro prevenci rizika dle zákona č. 309/2006 Sb.
Osvědčení KOO BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

geologie a hydrogeologie

odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie a geol. práce – sanace
Osvědčení k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

ekologie a odpady

pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Pověření MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Vybrané reference

Kontaktujte nás

ENVICOM SAFETY s.r.o.sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
kancelář: Oskol 3192/43, 767 01 Kroměříž (budova České pojišťovny)
Mgr. Roman Vlček, jednatel
telefon: +420 774 226 337
ID datové schránky: wus3ed4
E-mail: envicom@envicom.info
účet: 2101069292/2010 (FIO banka)
IČ: 05406374, DIČ: CZ05406374

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 95189.Pokud potřebujete cenovou nabídku našich služeb, poradit či pouze nezávaznou konzultaci, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Rádi se Vám ozveme zpět...