bozp I ekologie I rizika

nabízené služby

Nabízené expertní služby jsou určeny nejen velkým stavebním investorům, ale rovněž malým podnikatelům a obcím. Náplní jsou kvalifikované kontrolní, konzultační, znalecké a outsourcingové služby, zaměřené na oblast bezpečnosti práce, požární prevence, nakládání s nebezpečnými odpady a ekologie. Navrhovaná řešení vždy vychází z důkladné analýzy stávajícího stavu, posouzení souladu aktuálního stavu s platnou legislativou, zhodnocení reálných rizik a možných následků nežádoucích událostí. Cílem je kvalifikované řešení zjištěných problémů, zjednodušení systému prevence rizika a zavedení takových opatření, která zabrání opakování nežádoucích událostí.

projektový management

inženýring, řízení a koordinace sanačních projektů
studie proveditelnosti
analýzy rizika ekologických zátěží

bezpečnost práce

dokumentace BOZP a požární ochrany
Koordinátor BOZP na staveništi
komplexní audity BOZP
školení zaměstnanců
konzultační a poradenská činnost

hodnocení odpadů

posuzování demoličních odpadů
hodnocení přítomnosti azbestu ve stavebních konstrukcích
vzorkování a hodnocení odpadů

ekologie a hydrogeologie

hydrogeologické posudky
průzkum, posuzování a sanace ekologických zátěží
monitoring životního prostředí

Proč ENVICOM SAFETY?

Je pro Vás oblast prevence rizik a BOZP nuda? Je to ta část práce, kterou necháváte vždy na konec? Je pro Vás školení o BOZP ztracený čas, který jste mohli využít lépe? Tak zapomeňte na všechno, co jste doposud znali o BOZP a řízení rizik...
... a zkusme dělat věci jinak
  • Zkušenosti s velkými zahraničními projekty se hodí. Každý nový projekt a vyřešený problém nás posouvá dále. Ti nejlepší se stále učí...

  • Stručná a přehledná dokumentace BOZP využívající IT technologie. Inteligentní formuláře naprogramované přímo pro Vaše potřeby. Využívání moderních technologií šetří čas, nervy a peníze.

  • Zprostředkování jasných a srozumitelných informací je opravdu důležité. Konec nudným školením BOZP. Vytvoříme efektní instruktážní videa, u kterých Vaši zaměstnanci zaručeně vydrží až do konce.

  • Tajemství dobrého konzultanta? Naslouchat problémům a potřebám klienta. Jen tak je možno přijít s nejlepším řešením.

Vybrané reference

Kontaktujte nás

ENVICOM SAFETY s.r.o.sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
kancelář: Oskol 3192/43, 767 01 Kroměříž (budova České pojišťovny)
Mgr. Roman Vlček, jednatel
telefon: +420 774 226 337
ID datové schránky: wus3ed4
E-mail: envicom@envicom.info
účet: 2101069292/2010 (FIO banka)
IČ: 05406374, DIČ: CZ05406374

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 95189.