bozp I prevence rizik I geologie

nabízené služby

Nabízíme kvalifikované kontrolní, konzultační a expertní služby, zaměřené na oblast bezpečnosti práce, požární ochrany, hydrogeologie a ekologie. Společnost ENVICOM SAFETY s.r.o. zajišťuje pro své klienty zejména následující odborné práce: činnost Koordinátora BOZP na staveništi, prevenci rizik, audity a komplexní zajištění BOZP na pracovišti, zpracování dokumentace a zajištění požární ochrany, průzkum a ochranu vodních zdrojů, průzkum, posouzení, monitoring a sanaci ekologických zátěží.

požární ochrana

posouzení požárního nebezpečí
zpracování dokumentace PO
školení zaměstnanců
kontrolní činnost
odborná příprava preventisty a požární hlídky

bezpečnost práce

audit zajištění BOZP na pracovišti
zpracování dokumentace BOZP
zpracování Plánu BOZP
Koordinátor BOZP na staveništi
školení zaměstnanců
konzultační a poradenská činnost

hydrogeologie

hydrogeologické posudky
průzkum pro vsakování srážkových vod
průzkum pro zajištění vodních zdrojů
průzkum, posuzování, monitoring a sanace ekologických zátěží

ekologie a odpady

monitoring životního prostředí
hodnocení přítomnosti azbestu ve stavebních konstrukcích
vzorkování a hodnocení odpadů
konzultační a poradenská činnost

autorizace

Profesionalita a vysoká odborná úroveň nabízených služeb souvisí s dlouholetou praxí v oblasti ekologie, hydrogeologie, odpadového hospodářství, bezpečnosti práce a prevence rizik. Celý rozsah odborných služeb pokrývají platné autorizace, odborná osvědčení a oprávnění:

požární ochrana

odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany
Požární ochrana:
  • Osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

bezpečnost práce

koordinátor BOZP na staveništi, odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik
Bezpečnost práce:
  • Osvědčení KOO BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
  • Odborná způsobilost pro prevenci rizika dle zákona č. 309/2006 Sb.

hydrogeologie

odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace
Hydrogeologie:
  • Osvědčení k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací -hydrogeologie
  • Osvědčení k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací – sanace

ekologie a odpady

pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Ekologie a odpady:
  • Pověření MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vybrané reference

Kontaktujte nás

ENVICOM SAFETY s.r.o.sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
kancelář: Oskol 3192/43, 767 01 Kroměříž (budova České pojišťovny)
Mgr. Roman Vlček, jednatel
telefon: +420 774 226 337
ID datové schránky: wus3ed4
E-mail: envicom@envicom.info
účet: 2101069292/2010 (FIO banka)
IČ: 05406374, DIČ: CZ05406374

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 95189.